Πρεσσαριστά 1

Πρεσσαριστά 1

Επένδυση αλουμινίου για θωρακισμένη πόρτα, με πρεσσαριστή επένδυση σε RAL αποχρώση της επιλογής σας. Η κατασκευή προσαρμόζεται στις διαστάσεις του ανοίγματος της εκάστοτε κατοικίας.